1 khách 1 345.000 VND|khách

Includes:

  • Tiệc cuối năm - Tiệc chiêu đãi
Liên hệ đặt phòng: (026)3 369 7666 - 089 898 701