Đà Lạt chính thức mở cửa lại du lịch - Golf Valley Hotel

Đà Lạt chính thức mở cửa lại du lịch

Lâm Đồng đã mở cửa du lịch, không cách ly tập trung người chưa tiêm vắc xin. Các dịch vụ như quán bar, vũ trường và karaoke được phép mở cửa trở lại. Trong khi đó, Khánh Hòa cho phép tắm biển tại các bãi tắm ở “vùng xanh”, người đi tắm biển là người dân “vùng xanh” và tập trung không quá 5 người.