Đà Lạt mở lại đường bay đi – đến Sài Gòn/Hà Nội từ ngày 22/10 - Golf Valley Hotel

Đà Lạt mở lại đường bay đi – đến Sài Gòn/Hà Nội từ ngày 22/10

Được biết, kể từ ngày 22/10, Đà Lạt sẽ chính thức mở lại 2 đường bay đi - đến Sài Gòn và Hà Nội. Đây là một tin đáng mừng cho các tín đồ mê du lịch ở hai đầu cầu lớn nhất nước này.