Di chuyển - Golf Valley Hotel

Di chuyển

Stay in style

Giải pháp phù hợp thay thế dịch vụ taxi truyền thống.

Di chuyển

Nhằm tạo sự tiện lợi cho bạn trong suốt kì nghỉ, Golf Valley Hotel có dịch vụ đưa đón có tài xế riêng với 02 loại xe 7 chỗ và 16 chỗ.