1 Người lớn 270,000 VND

Bao gồm:

  • Giá dịch vụ : 270,000 VND / người lớn
  • Thời gian mở cửa: 10:00 am – 10:00 pm / mỗi ngày
  • Liên hệ để biết thêm thông tin hoặc đặt chỗ : (026)3 3510 002