Tháng 10 về, lên Đà Lạt ngắm hoa dã quỳ vàng rực thôi! - Golf Valley Hotel

Tháng 10 về, lên Đà Lạt ngắm
hoa dã quỳ vàng rực thôi!

“Đà Lạt lập đông hoa vàng mới nở” – đó là câu nói nhắc đến loài hoa dã quỳ ở xứ sở mù sương. Dã quỳ là một loài hoa dại, rất dễ mọc và có thể sống ở những nơi khô cằn và mang ý nghĩa biểu tượng cho sức sống và tình yêu mãnh liệt.