Vietnam Airlines mở thêm 5 đường bay mới nối Đà Lạt với 5 thành phố khác - Golf Valley Hotel

Vietnam Airlines mở thêm 5 đường bay mới nối Đà Lạt với 5 thành phố khác

Vừa qua, Vietnam Airlines công bố mở thêm 05 đường bay mới nối Đà Lạt với 05 thành phố du lịch khác nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”